Преди да преминем към другo, трябва волеизявление. Левски оставя четите и търси подкрепа сред народа. С 1,8млн подписа ще покажем, че искаме свястно ръководство. Цъкни да видиш за разпускане на партиите(partiri et gubernare), недопускане на недостойни до власт(тестове за държавници) и преговори за напускане на ЕС(или договаряне). Дори без референдум след успешна подписка всички последващи действия ще са легитимни, дори ако не са легални. Ще е успешна щом 444 събират по 44 подписа дневно или до 19.6=1,8млн. на ПК332,BG-1000. Подписалите да не гласуват на парламентарни избори и така да намалят активността, което по закон прави резултатите от референдума задължителни. Дали сглобката има 2/3 или 100% е без значение юридически. Досега са подписали:15519. Принтирайте за реклама и за подписване. Ако сте технически грамотни събирайте подписи. Възрастните не са, а разчитаме на тях, щото повечето млади са готови да прежалят държавата. ГРАО изисква данните в дигитален формат, а ние не можем да плащаме за това. За нуждаещи се от помощ по чл.12(5) от ЗПУГДВМС предлагаме да се подпишете онлайн върху сензорен екран в светлите полета отдолу:

Саморъчен подпис✍:Ниска резолюция на браузера!

Име ✍:Ниска резолюция на браузера!

Презиме✍:Ниска резолюция на браузера!

Фамилия✍:Ниска резолюция на браузера!

ЕГН✍:Ниска резолюция на браузера!

Област+община✍:Ниска резолюция на браузера!

жк./насел.място✍:Ниска резолюция на браузера!

бл.вх.ет.ап/ул№✍:Ниска резолюция на браузера!

Докато човекът пише на хартиената бланка, събирачът въвежда данните тук, защото ГРАО изисква дигитален носител:
Ако на листа под бланка№ е празно, оставете и това поле празно. След като цъкнете зеления бутон отдолу, ще Ви издадем пореден номер. Запишете го с химикал на листа. Ако човекът не ползва имейл, въведете телефона му, а за имейл МейлаВи+0888123456@mail.com